SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 7 w roku szkolnym 2019/2020 składa się z dziesięciu zespołów klasowych w których obowiązuje podział ze względu na niepełnosprawność intelektualną.           Są cztery oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością               w stopniu lekkim oraz sześć oddziałów dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną, autyzmem           i sprzężeniami. Uczniowie objęci są wieloma innowacyjnymi projektami autorskimi aby mogli uzyskać jak najlepsze wyniki w nauce                    i funkcjonowaniu w życiu codziennym. Na terenie szkoły organizowane są liczne konkursy plastyczne, muzyczne, literackie, konkursy wiedzy, pięknego czytania, ortograficzne. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w trakcie zajęć pozalekcyjnych i podczas wycieczek. Mogą uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych wspomagających realizację potrzeby radości              i sukcesu [Jasełka, Bal Świętych, akademie okolicznościowe, dyskoteki i inne]. Wychowankowie korzystają z dobrze wyposażonych pracowni, pracowni komputerowej, gospodarstwa domowego, pracowni techniki oraz nowoczesnego sprzętu interaktywnego – tablic multimedialnych.                                Wśród uczniów rozwija się zainteresowanie literaturą. Oprócz dobrze wyposażonej biblioteki, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach z profesjonalnymi literatami. Wychowankowie reprezentują szkołę w różnego rodzaju imprezach sportowych i artystycznych .