SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

W szkole istnieje pięć oddziałów dla uczniów                                   z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego – trzy oddziały klasowe o profilu gospodarstwa domowego i dwa oddziały rękodzielnictwa. Uczniowie przygotowywani są do pracy poprzez poznawanie różnych zawodów oraz dobrego funkcjonowania wśród ludzi. Wychowankowie biorą udział w warsztatach bibliotecznych organizowanych przez                                Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie, poznając historię miasta oraz tradycje polskie związane ze świętami. Organizowane są liczne wyjścia           do kina i teatru. Młodzież bierze również udział w wielu akcjach Caritas Diecezji Sosnowieckiej m.in. warsztaty wolontariacie, zbiórka żywności w marketach       dla potrzebujących. Uczniowie SPdP zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych. Od października 2019 roku większość uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy bierze czynny udział  w innowacji pedagogicznej  „Mini przedsiębiorstwo”, „Jestem kreatywny i przedsiębiorczy”.                                      Poprzez uczestnictwo w tym programie uczniowie poznają wartość pracy               i korzyści jakie ona daje człowiekowi. Głównym założeniem innowacji pedagogicznej jest przygotowanie uczniów do samodzielności życiowej, kreowania własnych pomysłów, podnoszenia motywacji do zmiany sytuacji życiowej oraz aktywizowania ich w środowisku lokalnym.