Zarządzenia i informacje

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

▪️   ▪️   ▪️

ZARZĄDZENIE 14/2020. Procedura organizacji konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia w SOSW w Będzinie. Harmonogram konsultacji i oświadczenie rodziców.

▪️   ▪️   ▪️

ZARZĄDZENIE 13/2020

Procedura organizacji konsultacji

Procedura organizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Procedura organizacji zajęć rewalidacji

Procedura organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

▪️   ▪️   ▪️

ZARZĄDZENIE 11/2020 oraz Procedura postępowania

w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Będzinie

▪️   ▪️   ▪️

ZARZĄDZENIE 10/2020 ▪️ ZARZĄDZENIE 9/2020 ▪️ ZARZĄDZENIE 8/2020

                              

▪️   ▪️   ▪️

Drodzy Rodzice / Opiekunowie

W tym trudnym dla wszystkich okresie, w jakim przyszło nam teraz żyć,
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tworzących wspólnotę naszego Ośrodka, jak również mając na względzie Państwa problemy i trudności wynikające z ograniczenia funkcjonowania SOSW pamiętajcie, iż jesteśmy           do Państwa dyspozycji służąc doradztwem i wsparciem psychologicznym.

Telefon kontaktowy – 32 2674612

Ilona Słomczyńska – dyrektor

Alina Babczyńska – wicedyrektor

Dorota Podleżyńska – wicedyrektor

▪️   ▪️   ▪️

                                                                                                                                                                ▪️   ▪️   ▪️

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                w Będzinie bardzo proszę, aby podopieczni ośrodka spędzali ten czas w domu,           to nie jest czas wolny, to czas kwarantanny.
Bardzo proszę jeżeli to jest możliwe, aby w poniedziałek, tj. 16 marca 2020 r. uczniowie pozostali w domu. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco. W sytuacji wymagającej pozyskania informacji bądź wsparcia                ze strony SOSW proszę o kontakt telefoniczny – 32 267 46 12 (od poniedziałku                od godz.7.00) bądź mail – soswbedzin@op.pl.

Równocześnie zobowiązuję Rodziców do stosowania się do zaleceń zamieszczonych na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dotyczących zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem oraz o bezzwłoczne przekazywanie informacji o zachorowaniach, które dotyczą osób           ze środowiska SOSW.

Z poważaniem
Ilona Słomczyńska Dyrektor SOSW w Będzinie

▪️   ▪️   ▪️

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Obecny czas to okres , w którym od nas dorosłych wiele zależy. Nasza rozwaga, odpowiedzialność oraz stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia mogą pomóc uniknąć zachorowań związanych z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka zwracam się z prośbą o pozostawienie dzieci w domu, o ile jest to możliwe.

Proszę również o śledzenie na bieżąco komunikatów Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Z poważaniem

Ilona Słomczyńska Dyrektor SOSW