GRUPY WYCHOWAWCZE

W grupach wychowawczych przebywają uczniowie szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie, którzy z różnych powodów nie mogą mieszkać w domach rodzinnych lub przebywają w nich na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Grupy wychowawcze mogą zapewnić opiekę trzydziestu wychowankom. Pracuje tu dziewięciu wykwalifikowanych wychowawców oraz      w porze nocnej dwie pomoce nauczyciela.

W roku szkolnym 2022/2023 pracujemy w 4 grupach wychowawczych. Staramy się stworzyć dzieciom domową, bezpieczną atmosferę a także wspomóc je           w nauce i rozwijaniu zainteresowań. Organizujemy różnorodne zajęcia: edukacyjne, plastyczne muzyczne, kulinarne, sportowe, mulimedialne oraz: wyjścia do kina, na basen, do kręgielni, na place zabaw , do muzeum                      czy biblioteki. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie samodzielności oraz wdrażanie do życia w społeczeństwie.

Pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny; rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.