DOKUMENTY

(po kliknięciu na link dokument otworzy się w nowym oknie)

STATUT Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie (czasowo niedostępny – wprowadzane zmiany)

Program wychowawczo – profilaktyczny 2021 – 2022

Program wychowawczo – profilaktyczny 2021 – 2022  –  cele priorytetowe

Program wychowawczo – profilaktyczny 2020 – 2021

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZAŁĄCZNIKI do REGULAMINU ZFŚS znajdują się na stronie NAUCZYCIELE – ZFŚS w menu górnym i środkowym po podaniu hasła (informacji o haśle udziela Dyrekcja i Administrator strony Jacek Sliupkas)