PRZEDSZKOLE

 

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 lat do uzyskania przez dziecko gotowości do nauki w szkole podstawowej. Naszym podopiecznym zapewniamy rozwój w grupie rówieśników, w bezpiecznej, ciepłej atmosferze oraz opiekę doświadczonej i wykwalifikowanej Kadry.

To placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych przedszkolaków. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź w szkole. Nasze przedszkole jest kameralne, składa się z sześciu grup( 4 osobowych).

W domowej, ciepłej atmosferze nasi podopieczni mogą rozwijać się w gronie rówieśników, otoczeni opieką doświadczonych specjalistów. W atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji nasze dzieci mogą podejmować nowe wyzwania rozwojowe i cieszyć się sukcesami, a w efekcie także podjąć naukę na dalszym etapie edukacyjnym, w szkole.

Nasze przedszkole oferuje bezpłatne zajęcia edukacyjno- terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz odpłatnie trzy posiłki dziennie(śniadanie, obiad i podwieczorek). Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnościami wymagających stałej terapii pedagogicznej i rehabilitacji, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizujemy Podstawę Wychowania Przedszkolnego dopasowując zawarte w niej treści do stanu funkcjonalnego każdego dziecka przez opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). Dzieci mają zapewnioną bezpłatną rehabilitację metodami Vojty oraz NDT-Bobath. Działania terapeutyczne obejmują także zajęcia z neurologopedą i psychologiem.

W ramach specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych proponujemy:

– różnorodność metod

– indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy

– regularną ewaluację postępów w terapii

– dostęp do przestrzeni zielonych, placów zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu

– odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka

– możliwość korzystania z terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii widzenia, terapii EEG Biofeedback, Tomatisa, terapii W. Sherborne, muzykoterapii, terapii ręki, terapii Snoezelen, terapii behawioralnej, Programu Aktywności Knillów, Treningu umiejętności społecznych, metody symulatniczo-sekewncyjnej.

– ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.

Harmonogram imprez w przedszkolu w roku szkolnym 2019 – 2020 

Ramowy rozkład dnia (w opracowaniu zmian)

Album zdjęć różnych