PEDAGOG


Pedagog realizując swoje zadania współpracuje z rodzicami, ze wszystkimi pracownikami ośrodka oraz wieloma instytucjami wspierającymi działalność szkoły.

Do najważniejszych zadań pedagoga należą:

  1. Systematyczne dokonywanie diagnozy wychowawczej.
  2. Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.
  3. Praca z rodziną – wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
  4. Praca wychowawcza i terapeutyczna z uczniami: pobudzanie i wspomaganie prawidłowego rozwoju, eliminowanie zachowań agresywnych.
  5. Organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych.
  6. Powiadamianie właściwych instytucji w przypadkach stwierdzenia zaniedbań opieki, przemocy, przejawów demoralizacji.
  7. Pomoc usamodzielniającym się wychowankom oraz wsparcie doradcze dla absolwentów.

 

Pedagog Anita Bonemberg-Zembal w roku szkolnym 2020/2021                          pracuje w godzinach:

Poniedziałek: 8.30 – 14.00

Wtorek: 8.00 – 9.30

Środa: 8.30 – 13.30

Czwartek: 8.00 – 12.30

Piątek: 10.00 – 13.30

 

Pedagog poleca:

Jak wychować rasowych chuliganów (z przymrużeniem oka 😉 ) 

Rozmowa z matką