PEDAGOG


Pedagog realizując swoje zadania współpracuje z rodzicami, ze wszystkimi pracownikami ośrodka oraz wieloma instytucjami wspierającymi działalność szkoły.

Do najważniejszych zadań pedagoga należą:

  1. Systematyczne dokonywanie diagnozy wychowawczej.
  2. Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.
  3. Praca z rodziną – wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
  4. Praca wychowawcza i terapeutyczna z uczniami: pobudzanie i wspomaganie prawidłowego rozwoju, eliminowanie zachowań agresywnych.
  5. Organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych.
  6. Powiadamianie właściwych instytucji w przypadkach stwierdzenia zaniedbań opieki, przemocy, przejawów demoralizacji.
  7. Pomoc usamodzielniającym się wychowankom oraz wsparcie doradcze dla absolwentów.

 

Pedagog Anita Bonemberg-Zembal w roku szkolnym 2021/2022                          pracuje w godzinach:

Poniedziałek 07:55 – 11:45   +   13:50 – 14:30

Wtorek        08:10 – 11:40

Środa         08:00 – 13:30 

Czwartek   08:00 – 11:30

Piątek      11:00 – 14:00

 

Pedagog poleca:

Jak wychować rasowych chuliganów (z przymrużeniem oka 😉 ) 

Rozmowa z matką