ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 4 maja 2021 roku


Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 19 kwietnia 2021 roku


Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 12 kwietnia 2021 roku


Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 29 marca 2021 roku


Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 22 marca 2021 roku


Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 15 marca 2021 roku


Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 1 marca 2021 roku


Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 15 lutego 2021 roku


Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 1 lutego 2021 roku


Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 25 stycznia 2021 roku


Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 18 stycznia 2021 roku


Zarządzenie nr 42 w sprawie wydłużenia zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie do 22.12.2020 roku


Zarządzenie nr 40 w sprawie wydłużenia zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie  do 13.12.2020 roku


Zarządzenie nr 39 w sprawie wydłużenia zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie


Zarządzenie nr 38 i PROCEDURA organizacji nauczania na odległość w SOSW w Będzinie


Zarządzenie nr 37 w sprawie zmiany w sposobie funkcjonowania SOSW w Będzinie od 9 listopada 2020 roku

Procedura odbierania uczniów ze szkoły

Procedura organizacji warunków do nauki, wychowania i opieki

Zgoda na pomiar temperatury


Wskazówki dla uczniów – 10 zasad

Wskazówki dla rodziców


ZARZĄDZENIA Dyrekcji SOSW w Będzinie w sprawie czasowego wprowadzenia nauczania hybrydowego

ZARZĄDZENIE 32 ▪️ZARZĄDZENIE 34 ▪️ZARZĄDZENIE 35


ZARZĄDZENIE 14/2020.

Procedura organizacji konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia w SOSW w Będzinie.

Harmonogram konsultacji i oświadczenie rodziców.


ZARZĄDZENIE 13/2020

Procedura organizacji konsultacji

Procedura organizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Procedura organizacji zajęć rewalidacji

Procedura organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju


ZARZĄDZENIE 11/2020 oraz Procedura postępowania

w Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Będzinie


ZARZĄDZENIE 10/2020 ▪️ ZARZĄDZENIE 9/2020 ▪️ ZARZĄDZENIE 8/2020