PRACA ZDALNA

Materiały dotyczą roku szkolnego 2019/2020

Instrukcja udziału w Radzie Pedagogicznej na platformie Microsoft Teams

Procedura nauczania na odległość obowiązująca w SOSW w Będzinie.   

Załącznik 1      Załącznik 2      Załącznik 3      Załącznik 4      Załącznik 5                          Załącznik 6       Załącznik 7      Załącznik 8      Załącznik 9      Załącznik 10                     Załącznik 11      Załącznik 12 

Upoważnienie do przetwarzania danych 

Wniosek o pracę zdalną