SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Szkoła Branżowa I Stopnia przeznaczona jest dla młodzieży      z lekką niepełnosprawnością intelektualną.                                  Kształcimy w zawodzie kucharz. Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Atuty szkoły:

 • Małe zespoły klasowe
 • Praktyczna nauka zawodu w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych
 • Zajęcia specjalistyczne – rehabilitacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne
 • Życzliwe podejście wykwalifikowanej kadry pedagogów
 • Bezpieczeństwo
 • Dostęp do Internetu
 • Opieka pielęgniarska
 • Możliwość zakwaterowania w internacie przy Ośrodku
 • Przyjazna atmosfera

Perspektywy zatrudnienia w zawodzie kucharz:

 • Restauracje, hotele
 • Punkty gastronomiczne
 • Stołówki szkolne, szpitalne
 • Obsługa imprez prywatnych

Wymagane dokumenty:

 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie starosty powiatowego
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej