Kategoria: SPdP

Wpisy dotyczące wydarzeń w szkole przysposabiającej do pracy