SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

W szkole istnieją oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego – oddziały klasowe o profilu gospodarstwa domowego oraz oddziały rękodzielnictwa. Uczniowie przygotowywani są do pracy poprzez poznawanie różnych zawodów oraz dobrego funkcjonowania wśród ludzi. Wychowankowie biorą udział w warsztatach bibliotecznych organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie, poznając historię miasta oraz tradycje polskie związane ze świętami. Organizowane są liczne wyjścia do kina i teatru. Młodzież bierze również udział w wielu akcjach Caritas Diecezji Sosnowieckiej m.in. warsztaty wolontariacie, zbiórka żywności w marketach dla potrzebujących. Uczniowie SPdP zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych. Od października 2019 roku większość uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy bierze czynny udział  w innowacji pedagogicznej  „Mini przedsiębiorstwo”,                                              „Jestem kreatywny i przedsiębiorczy”. Poprzez uczestnictwo w tym programie uczniowie poznają wartość pracy i korzyści jakie ona daje człowiekowi.                   Głównym założeniem innowacji pedagogicznej jest przygotowanie uczniów         do samodzielności życiowej, kreowania własnych pomysłów, podnoszenia motywacji do zmiany sytuacji życiowej oraz aktywizowania ich w środowisku lokalnym.