O NAS

      
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie                to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy.
Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę                        i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki                      i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym.