Piękna Nasza Polska Cała

Nasz Ośrodek przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”, którego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich                      i patriotycznych u dzieci i młodzieży,                 poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych oraz uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W starym KINIE – „spotkanie” z Reksiem – zadanie nr 18

Piękna Nasza Polska cała – praca Kasi Maroń