UONET+ Rodzice

Drogi Rodzicu/Opiekunie

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do Dziennika elektronicznego swojego dziecka/podopiecznego niezbędne jest podanie wychowawcy klasy swojego adresu e-mail, który będzie jednocześnie LOGINEM do Dziennika.

Tylko adres e-mail wpisany do systemu Dziennika elektronicznego umożliwia zalogowanie się do niego.

Poniżej …….

INSTRUKCJA zakładania konta i dostępu do Dziennika elektronicznego.