SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 7
składa się z zespołów klasowych w których obowiązuje podział ze względu na niepełnosprawność intelektualną.        Są oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną, autyzmem i sprzężeniami. Uczniowie objęci są wieloma innowacyjnymi projektami autorskimi aby mogli uzyskać jak najlepsze wyniki w nauce i funkcjonowaniu w życiu codziennym. Na terenie szkoły organizowane są liczne konkursy plastyczne, muzyczne, literackie, konkursy wiedzy, pięknego czytania, ortograficzne. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w trakcie zajęć pozalekcyjnych i podczas wycieczek. Mogą uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych wspomagających realizację potrzeby radości i sukcesu [Jasełka, Bal Świętych, akademie okolicznościowe, dyskoteki i inne]. Wychowankowie korzystają z dobrze wyposażonych pracowni, pracowni komputerowej, gospodarstwa domowego, pracowni techniki oraz nowoczesnego sprzętu interaktywnego – tablic multimedialnych. Wśród uczniów rozwija się zainteresowanie literaturą. Oprócz dobrze wyposażonej biblioteki, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach z profesjonalnymi literatami. Wychowankowie reprezentują szkołę w różnego rodzaju imprezach sportowych i artystycznych .