SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2022 – 2023

Opiekunowie: Katarzyna Łętowska i Aleksandra Maciejczyk

Skład SU:

Przewodnicząca SU Jagoda Weronika Grohs 2BS (SOSW BS)
Z-ca Przewodniczącej SU Wiktoria Weronika Wójcik 3BS (SOSW BS)
Członek SU Szymon Mateusz Marczewski 2BS (SOSW BS)
Członek SU Daniel Kijewski 8as (SOSW SP7)

Rok szkolny 2021 – 2022

Opiekunowie: Katarzyna Łętowska i Aleksandra Maciejczyk

Skład SU:

Przewodnicząca SU Jagoda Weronika Grohs 1BS (SOSW BS)
Członek SU Wiktoria Weronika Wójcik 2BS (SOSW BS)
Członek SU Daniel Kijewski 7as (SOSW SP7)

Rok szkolny 2020 – 2021

Opiekunowie: Katarzyna Łętowska i Aleksandra Maciejczyk

Skład SU: Szkoła Branżowa: Wiktoria Wójcik – przewodnicząca, Mariusz Pietrzykowski – zastępca, Weronika Prowancka – członek.

Szkoła Podstawowa: Justyna Lipińska – przewodnicząca, Szymon Marczewski – zastępca, członkowie: Dawid Woźny, Malgorzata Gawron i Alicja Bresińska.

WYDARZENIA

Andrzejki 2020

Wybory

Dzień Chłopaka