REKRUTACJA

 

Nabór uczniów do wszystkich klas i zespołów Ośrodka prowadzony jest przez cały rok kalendarzowy.

Przy przyjęciu ucznia do Ośrodka wymagane są następujące dokumenty:

  • skierowanie do kształcenia specjalnego, wydawane przez organ prowadzący;
  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Ośrodka.